Tag: Marina Shiraishi

Tên sếp bấn cặc địt luôn vợ của nhân viên cấp dưới

Tên sếp bấn cặc địt luôn vợ của nhân viên cấp dưới. Bố tôi là Phó Giám đốc Học viện Công Thương Thành phố, còn chồng tôi làm việc ở thành phố. Vì vậy, tất cả những người mà gia đình tôi tiếp xúc đều thuộc tầng lớp cao...